Aktualizácia sídla www.employment.gov.sk/DIS je od 17.1.2012 ukončená.

Všetky informácie boli presunuté na nové webové sídlo Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, do časti Rodinná a sociálna politika:

https://employment.gov.sk/rodinna-a-socialna-politika.html