Výkon práce vo verejnom záujme

Pôsobnosť Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v oblasti právnych vzťahov pri výkone práce vo verejnom záujme  prešla od 1. novembra 2013   na základe zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy  v znení zákona č. 313/2013 Z. z. (§ 24 ods. 1 písm. a), § 40 w)   na Úrad vlády Slovenskej republiky.

 
 
publikované: 02.12.2013
 

Do you play pokies online? have a look at online pokies if you are from Australian to play the pokies game. Pokies Online