Hlavné menu

Kontakt

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava
ústredňa: 02/ 2046 0000
IČO: 681156

Úradné hodiny podateľne na pracovisku Špitálska 4,6,8


Pondelok – Štvrtok:
od 11:00 do 15:00
Piatok:
od 11:00 do 14:00


Júl – August
Pondelok – Piatok:
od 11:00 do 14:00

Úradné hodiny podateľne na pracovisku Nevädzova 5
(Korešpondenčná adresa podateľne na pracovisku MPSVR SR na ul. Nevädzova 5, 821 01 Bratislava)

Pondelok – Štvrtok:
od 08:00 do 15:00
Piatok:
od 08:00 do 14:00

Júl – August
Pondelok – Piatok:
od 08:00 do 14:00

Telefónny zoznam
Komunikačný odbor - verejnosť
Tlačový odbor - médiá

Infozákon - Žiadosti o informácie v zmysle Zákona č. 211/2000

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk