Hlavné menu

Európska únia a medzinárodné vzťahy

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR realizuje záväzky vyplývajúce pre Slovenskú republiku z uzatvorených medzinárodných zmlúv v oblasti sociálnych vecí a zamestnanosti.

Väčšia časť medzinárodných záväzkov a spolupráce vyplýva Slovensku z členstva v Európskej únii .

V rámci členských štátov EÚ existuje tzv. Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia , ktorá zabezpečuje ich občanom sociálne práva a ukladá povinnosti voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytuje užitočné informácie o systémoch sociálneho zabezpečenia v jednotlivých členských štátoch .

Nájdete tu aj informácie o medzinárodných organizáciách , s ktorými Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny SR spolupracuje a ktorých je Slovenská republika členom.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk