Hlavné menu

Mapa sociálnych služieb

Inštitút sociálnej politiky spracoval údaje z informačného systému sociálnych služieb (IS SoS) do interaktívnej mapy sociálnych služieb .

Mapa má informatívny charakter a slúži na aktívne vyhľadávanie poskytovateľov sociálnych služieb v danej oblasti s uvedením dostupných informácií o poskytovateľovi. Mapa obsahuje údaje o ambulantných a pobytových sociálnych službách a nezahŕňa sociálne služby, ktoré sú poskytované terénnou alebo telefonickou formou.

Údaje spracované za obdobie: január 2024
Kontakt: isp@employment.gov.sk

Register poskytovateľov sociálnych služieb nájdete vo verejnej časti Informačného systému sociálnych služieb (IS SoS), ktorý umožňuje vyhľadávanie sociálnych služieb, poskytovaných poskytovateľmi sociálnych služieb a tiež vyhľadávanie subjektov s akreditáciou.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk