Hlavné menu

Koronavírus - pracovná a sociálna oblasť

Pracovná oblasť

Informácie a rady pre zamestnancov, zamestnávateľov a SZČO.

Čítaj ďalej

Ošetrovné a nemocenské

Informácie o poskytovaní pandemického ošetrovného a nemocenského.

Čítaj ďalej

Rodiny s deťmi

Informácie o poskytovaní príspevkov pre rodiny s deťmi.

Čítaj ďalej

Seniori

Odporúčané postupy, formy pomoci a podpory seniorom.

Čítaj ďalej

Nezamestnaní

Informácie pre ľudí, ktorí prišli o prácu, alebo si prácu hľadajú.

Čítaj ďalej

Osoby s ŤZP

Informácie o zmenách pri poskytovaní príspevkov pre osoby s ŤZP.

Čítaj ďalej

Sociálne služby

Informácie pre poskytovateľov sociálnych služieb, klientov a ich rodiny.

Čítaj ďalej

Hmotná núdza

Informácie o zmenách pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi.

Čítaj ďalej

SPOD a SK

Opatrenia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí o sociálnej kurately.

Čítaj ďalej

Jasle

Informácie o zariadeniach starostlivosti o deti do 3 rokov.

Čítaj ďalej

Centrum pre medzinárodnú ochranu detí a mládeže

Usmernenia pri repatriáciách maloletých detí.

Čítaj ďalej

Humanitárna pomoc

Informácie o humanitárnej pomoci počas mimoriadnej situácie.

Čítaj ďalej

Informácie

Poskytovanie informácií z pracovnej a sociálnej oblasti.

Čítaj ďalej

Zavolajte nám, pomôžeme vám

Pomoc pre seniorov, osoby so zdravotným postihnutím, deti a mládež.

Čítaj ďalej


 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk