Hlavné menu

Rodina a sociálna pomoc

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zabezpečuje systém sociálnej podpory tak, aby bol spravodlivý a ekonomicky udržateľný. Jeho úlohou je účinne bojovať proti chudobe, znižovať nezamestnanosť a obmedziť závislosť na sociálnych dávkach.

Sekcia sociálnej a rodinnej politiky MPSVR SR v rámci svojej pôsobnosti plní úlohy v oblasti sociálneho vylúčenia, chudoby, pomoci v hmotnej núdzi, štátnej sociálnej podpory, rodinnej politiky, sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, sociálnych služieb, peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a lekárskej posudkovej činnosti.

Peňažné príspevky na kompenzáciu

Od 1. 7. 2019 sa opäť výrazne zvýšili peňažné príspevky na opatrovanie.

Čítaj ďalej

Podpora rodín s deťmi

Sumy príspevkov pre rodičov od 1. januára 2024.

Čítaj ďalej

Pomoc v hmotnej núdzi - ZMENY

Od 1. 4. 2019 nastali zmeny pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi

Čítaj ďalej

Príspevok na starostlivosť o dieťa

Od 1. 1. 2016 je výška príspevku na starostlivosť o dieťa 280 eur.

Čítaj ďalej 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk