Hlavné menu

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti. Výkon zabezpečujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.

Kontakt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska ulica č. 8
812 67 Bratislava

Osobné doručenie podania: Župné nám. 5-6, 811 03, Bratislava

www.upsvr.gov.sk

 

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk