Hlavné menu

Plán obnovy a odolnosti

Plán obnovy a odolnosti je mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti a je kľúčovým nástrojom iniciatívy NextGenerationEU. Bol vytvorený na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 12. februára 2021, kedy bol zriadený Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti 2021/241. Vláda SR dňa 16. 6. 2021 schválila Zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Plán obnovy a odolnosti SR je zameraný na päť kľúčových verejných politík:

  • zelená ekonomika - alokácia 2 301 mil. eur
  • vzdelávanie - alokácia 892 mil. eur
  • veda, výskum a inovácie - alokácia 739 mil. eur
  • zdravie - alokácia 1 533 mil. eur
  • efektívna verejná správa a digitalizácia - alokácia 1 110 mil. eur

Komplexné informácie o Pláne obnovy a odolnosti sú zverejnené na stránke Úradu vlády SR:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR je zodpovedné za implementáciu:

V prípade záujmu o bližšie informácie súvisiace s výzvou na predkladanie projektových zámerov a výzvou na predkladanie žiadostí o prostriedky mechanizmu, zasielajte, prosím, Vaše otázky na adresu:

komponent13@employment.gov.sk

Do Vašej žiadosti o vysvetlenie prosíme doplnenie informácie o názve a adrese subjektu, ktoré zastupujete a Vaše kontaktné údaje.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk