Hlavné menu

Životné minimum

Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.

Sumy životného minima sa upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka na základe koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Tento údaj poskytuje ministerstvu Štatistický úrad SR.

Úprava súm životného minima sa vykoná tak, že platné sumy životného minima sa vynásobia koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností zisteným Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rozhodujúce obdobie.

Rozhodujúcim obdobím , za ktoré sa zisťuje rast životných nákladov nízkopríjmových domácností je obdobie od apríla predchádzajúceho kalendárneho roku do apríla bežného kalendárneho roku.

K 1. júlu 2024 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 149/2024 Z. z.

Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, sa považuje suma alebo úhrn súm:

 • 273,99 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 191,14 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 • 125,11 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

Výpočet súm životného minima v modelových situáciách:
Jednotlivec
Životné minimum jednotlivca, t. j. plnoletej fyzickej osoby, predstavuje sumu 273,99 € mesačne.
Jednotlivec s nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum jednotlivca, t. j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,
273,99 € + 125,11 € = 399,10 € mesačne.
Dvojica bez detí
Životné minimum dvojice bez detí sa vypočíta nasledovne,
273,99 € + 191,14 € = 465,13 € mesačne.
Dvojica s jedným nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum dvojice s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,
273,99 € + 191,14 € + 125,11 € = 590,24  mesačne.
Dvojica s tromi nezaopatrenými deťmi
Životné minimum dvojice s tromi nezaopatrenými deťmi sa vypočíta nasledovne,
273,99 € + 191,14 € + 125,11 € + 125,11 € + 125,11 € = 840,46 € mesačne

K 1. júlu 2023 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 220/2023 Z. z.

Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, sa považuje suma alebo úhrn súm:

 • 268,88 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 187,57 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 • 122,77 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

Výpočet súm životného minima v modelových situáciách:
Jednotlivec
Životné minimum jednotlivca, t. j. plnoletej fyzickej osoby, predstavuje sumu 268,88 € mesačne.
Jednotlivec s nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum jednotlivca, t. j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,
268,88 € + 122,77 € = 391,65 € mesačne.
Dvojica bez detí
Životné minimum dvojice bez detí sa vypočíta nasledovne,
268,88 € + 187,57 € = 456,45 € mesačne.
Dvojica s jedným nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum dvojice s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,
268,88 € + 187,57 € + 122,77 € = 579,22  mesačne.
Dvojica s tromi nezaopatrenými deťmi
Životné minimum dvojice s tromi nezaopatrenými deťmi sa vypočíta nasledovne,
268,88 € + 187,57 € + 122,77 € + 122,77 € + 122,77 € = 824,76 € mesačne

K 1. júlu 2022 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 227/2022 Z. z.

Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, sa považuje suma alebo úhrn súm:

 • 234,42 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 163,53 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 • 107,03 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

Výpočet súm životného minima v modelových situáciách:
Jednotlivec
Životné minimum jednotlivca, t. j. plnoletej fyzickej osoby, predstavuje sumu 234,42 € mesačne.
Jednotlivec s nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum jednotlivca, t. j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,
234,42 € + 107,03 € = 341,45 € mesačne.
Dvojica bez detí
Životné minimum dvojice bez detí sa vypočíta nasledovne,
234,42 € + 163,53 € = 397,95 € mesačne.
Dvojica s jedným nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum dvojice s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,
234,42 € + 163,53 € + 107,03 € = 504,98  mesačne.
Dvojica s tromi nezaopatrenými deťmi
Životné minimum dvojice s tromi nezaopatrenými deťmi sa vypočíta nasledovne,
234,42 € + 163,53 € + 107,03 € + 107,03 € + 107,03 € = 719,04  mesačne

K 1. júlu 2021 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 244/2021 Z. z.

Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, sa považuje suma alebo úhrn súm:

 • 218,06 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 152,12 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 •   99,56 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

Výpočet súm životného minima v modelových situáciách:
Jednotlivec
Životné minimum jednotlivca, t. j. plnoletej fyzickej osoby, predstavuje sumu 218,06 mesačne.
Jednotlivec s nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum jednotlivca, t. j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,
218,06 € + 99,56 € = 317,62 € a predstavuje sumu 317,62 € mesačne.
Dvojica bez detí
Životné minimum dvojice bez detí sa vypočíta nasledovne,
218,06 € + 152,12 € = 370,18 € a predstavuje sumu 370,18 € mesačne.
Dvojica s jedným nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum dvojice s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,
218,06 € + 152,12 € + 99,56 € = 469,74 € a predstavuje sumu 469,74 € mesačne.
Dvojica s tromi nezaopatrenými deťmi
Životné minimum dvojice s tromi nezaopatrenými deťmi sa vypočíta nasledovne,
218,06 € + 152,12 € + 99,56 € + 99,56 € + 99,56 € = 668,86 € a predstavuje sumu 668,86 € mesačne.
 

K 1. júlu 2020 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 174/2020 Z. z.
Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, sa považuje suma alebo úhrn súm:

 • 214,83 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 149,87 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 • 98,08 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

Výpočet súm životného minima v modelových situáciách:
Jednotlivec
Životné minimum jednotlivca, t. j. plnoletej fyzickej osoby, predstavuje sumu 214,83 mesačne.
Jednotlivec s nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum jednotlivca, t. j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,
214,83 € + 98,08 € = 312,91 € a predstavuje sumu 312,91 € mesačne.
Dvojica bez detí
Životné minimum dvojice bez detí sa vypočíta nasledovne,
214,83 € + 149,87 € = 364,70 € a predstavuje sumu 364,70 € mesačne.
Dvojica s jedným nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum dvojice s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,
214,83 € + 149,87 € + 98,08 € = 462,78 € a predstavuje sumu 462,78 € mesačne.
Dvojica s tromi nezaopatrenými deťmi
Životné minimum dvojice s tromi nezaopatrenými deťmi sa vypočíta nasledovne,
214,83 € + 149,87 € + 98,08 € + 98,08 € + 98,08 € = 658,94 € a predstavuje sumu 658,94 € mesačne.
 

K 1. júlu 2019 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 183/2019 Z. z.

Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, sa považuje suma alebo úhrn súm:

 • 210,20 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 146,64 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 •   95,96 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

Výpočet súm životného minima v modelových situáciách:

Jednotlivec
Životné minimum jednotlivca, t. j. plnoletej fyzickej osoby, predstavuje sumu 210,20 mesačne.

Jednotlivec s nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum jednotlivca, t. j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,
210,20 € + 95,96 € = 306,16 € a predstavuje sumu 306,16 € mesačne.

Dvojica bez detí
Životné minimum dvojice bez detí sa vypočíta nasledovne,
210,20 € + 146,64 € = 356,84 € a predstavuje sumu 356,84 € mesačne.

Dvojica s jedným nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum dvojice s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,
210,20 € + 146,64 € + 95,96 € = 452,80 € a predstavuje sumu 452,80 € mesačne.

Dvojica s tromi nezaopatrenými deťmi
Životné minimum dvojice s tromi nezaopatrenými deťmi sa vypočíta nasledovne,
210,20 € + 146,64 € + 95,96 € + 95,96 € + 95,96 € = 644,72 € a predstavuje sumu 644,72 € mesačne.

K 1. júlu 2018 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 196/2018 Z. z.

Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, sa považuje suma alebo úhrn súm:

 • 205,07 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 143,06 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 • 93,61 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

Výpočet súm životného minima v modelových situáciách:

Jednotlivec
Životné minimum jednotlivca, t. j. plnoletej fyzickej osoby, predstavuje sumu 205,07 € mesačne.

Jednotlivec s nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum jednotlivca, t. j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,
205,07 € + 93,61 € = 298,68 € a predstavuje sumu 298,68 € mesačne.

Jednotlivec so zaopatreným neplnoletým dieťaťom
Životné minimum jednotlivca, t. j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom (dieťa do 18 rokov veku) sa vypočíta nasledovne,
205,07 € + 93,61 € = 298,68 € a predstavuje sumu 298,68 € mesačne.

Dvojica bez detí
Životné minimum dvojice bez detí sa vypočíta nasledovne,
205,07 € + 143,06 € = 348,13 € a predstavuje sumu 348,13 € mesačne.

Dvojica s jedným nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum dvojice s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,
205,07 € + 143,06 € + 93,61 € = 441,74 € a predstavuje sumu 441,74 € mesačne.

Dvojica s tromi nezaopatrenými deťmi
Životné minimum dvojice s tromi nezaopatrenými deťmi sa vypočíta nasledovne,
205,07 € + 143,06 € + 93,61 € + 93,61 € + 93,61 € = 628,96 € a predstavuje sumu 628,96 € mesačne.

Dvojica s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom a jedným nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum dvojice s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom (dieťa do 18 rokov veku) a jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,
205,07 € + 143,06 € + 93,61 € + 93,61 € = 535,35 € a predstavuje sumu 535,35 € mesačne.

K 1. júlu 2017 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 173/2017 Z.z.

Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, sa považuje suma alebo úhrn súm:

 • 199,48 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 139,16 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 • 91,06 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

Výpočet súm životného minima v modelových situáciách:

Jednotlivec
Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby, predstavuje sumu 199,48 € mesačne.

Jednotlivec s nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,
199,48 € + 91,06 € = 290,54 € a predstavuje sumu 290,54 € mesačne.

Jednotlivec so zaopatreným neplnoletým dieťaťom
Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom (dieťa do 18 rokov veku) sa vypočíta nasledovne,
199,48 € + 91,06 € = 290,54 € a predstavuje sumu 290,54 € mesačne.

Dvojica bez detí
Životné minimum dvojice bez detí sa vypočíta nasledovne,
199,48 € + 139,16 € = 338,64 € a predstavuje sumu 338,64 € mesačne.

Dvojica s jedným nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum dvojice s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,
199,48 € + 139,16 € + 91,06 € = 429,70 € a predstavuje sumu 429,70 € mesačne.

Dvojica s tromi nezaopatrenými deťmi
Životné minimum dvojice s tromi nezaopatrenými deťmi sa vypočíta nasledovne,
199,48 € + 139,16 € + 91,06 € + 91,06 € + 91,06 € = 611,82 € a predstavuje sumu 611,82 € mesačne.

Dvojica s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom a jedným nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum dvojice s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom (dieťa do 18 rokov veku) a jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,
199,48 € + 139,16 € + 91,06 € + 91,06 € = 520,76 € a predstavuje sumu 520,76 € mesačne.

Sumy životného minima sa k 1. júlu 2014 upravovať nebudú

V súvislosti so zmenou zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime, ktorá nadobudne účinnosť 30. júna 2014 si Vám dovoľujeme oznámiť, že podľa § 5 ods. 6 zákona o životnom minime k 1. júlu 2014 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky nevydá opatrenie, ktorým sa upravujú sumy životného minima.

Ak by k zmene zákona o životnom minime nedošlo, muselo by sa prvý raz v histórii existencie zákona o životnom minime pristúpiť k zníženiu súm životného minima. 

Preto sumy životného minima na obdobie od 1. júla 2014 ostávajú nezmenené nasledovne:

 • 198,09 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu
 • 138,19 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu
 • 90,42 € mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo nezaopatrené dieťa

 

K 1. júlu 2013 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 186/2013 Z.z.

Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, sa považuje suma alebo úhrn súm:

 • 198,09 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 138,19 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 • 90,42 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

Výpočet súm životného minima v modelových situáciách:

Jednotlivec
Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby, predstavuje sumu 198,09 € mesačne.

Jednotlivec s nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,
198,09 € + 90,42 € = 288,51 € a predstavuje sumu 288,51 € mesačne.

Jednotlivec so zaopatreným neplnoletým dieťaťom
Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom (dieťa do 18 rokov veku) sa vypočíta nasledovne,
198,09 € + 90,42 € = 288,51 € a predstavuje sumu 288,51 € mesačne.

Jednotlivec so zaopatreným plnoletým dieťaťom
Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným zaopatreným plnoletým dieťaťom (dieťa do 25 rokov veku) sa vypočíta nasledovne,
198,09 € + 138,19 € = 336,28 € a predstavuje sumu 336,28 € mesačne.

Dvojica bez detí
Životné minimum dvojice bez detí sa vypočíta nasledovne,
198,09 € + 138,19 € = 336,28 € a predstavuje sumu 336,28 € mesačne.

Dvojica s jedným nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum dvojice s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,
198,09 € + 138,19 € + 90,42 € = 426,70 € a predstavuje sumu 426,70 € mesačne.

Dvojica s tromi nezaopatrenými deťmi
Životné minimum dvojice s tromi nezaopatrenými deťmi sa vypočíta nasledovne,
198,09 € + 138,19 € + 90,42 € + 90,42 € + 90,42 € = 607,54 € a predstavuje sumu 607,54 € mesačne.

Dvojica s jedným zaopatreným plnoletým dieťaťom a jedným nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum dvojice s jedným zaopatreným plnoletým dieťaťom (do 25 rokov veku) a jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,
198,09 € + 138,19 € + 138,19 € + 90,42 € = 564,89 € a predstavuje sumu 564,89 € mesačne.

Dvojica s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom a jedným nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum dvojice s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom (dieťa do 18 rokov veku) a jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,
198,09 € + 138,19 € + 90,42 € + 90,42 € = 517,12 € a predstavuje sumu 517,12 € mesačne.

K 1. júlu 2012 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 181/2012 Z.z.:

 • 194,58 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 135,74 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 • 88,82 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

K 1. júlu 2011 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 194/2011 Z.z.:

 • 189,83 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 132,42 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 • 86,65 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

K 1. júlu 2010 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 300/2010 Z.z.:

 • 185,38 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 129,31 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 • 84,61 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

K 1.júlu 2009 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce , sociálnych vecí a rodiny SR č. 252/2009 Z. z.:

 • 185,19 € ( 5 579,03 Sk ) mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 129,18 € ( 3 891,68 Sk ) mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 • 84,52 € ( 2 546,25 Sk ) mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

K 1. júlu 2008 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 225/2008 Z. z.:

 • 5 390 Sk mesačne pre jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 3 760 Sk mesačne ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 • 2 460 Sk mesačne ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo ak ide o nezaopatrené dieťa.

K 1. júlu 2007 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 291/2007 Z. z.:

 • 5 130 Sk mesačne pre jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 3 580 Sk mesačne ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 • 2 340 Sk mesačne ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo ak ide o nezaopatrené dieťa.

K 1. júlu 2006 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 415/2006 Z. z:

 • 4 980 Sk mesačne pre jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 3 480 Sk mesačne ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 • 2 270 Sk mesačne ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo ak ide o nezaopatrené dieťa.

K 1. júlu 2005 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 262/2005 Z. z.:

 • 4 730 Sk mesačne pre jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 3 300 Sk mesačne ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 • 2 150 Sk mesačne ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo ak ide o nezaopatrené dieťa.

K 1. júlu 2004 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 372/2004 Z. z.:

 • 4 580 Sk mesačne pre jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 3 200 Sk mesačne ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 • 2 080 Sk mesačne ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo ak ide o nezaopatrené dieťa.

K 1. júlu 2003 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 213/2003 Z. z.:

 • 4 210 Sk mesačne pre jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 2 940 Sk mesačne ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu a zaopatrené neplnoleté dieťa ,
 • 1 910 Sk mesačne ak ide o nezaopatrené dieťa.

K 1. júlu 2002 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 285/2002 Z. z.:

 • 3 930 Sk mesačne pre jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 2 750 Sk mesačne ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu a zaopatrené neplnoleté dieťa ,
 • 1 780 Sk mesačne ak ide o nezaopatrené dieťa.

K 1. júlu 2001 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 232/2001 Z. z.:

 • 3 790 Sk mesačne pre jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 2 650 Sk mesačne ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu a zaopatrené neplnoleté dieťa,
 • 1 720 Sk mesačne ak ide o nezaopatrené dieťa.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk