Hlavné menu

Generálny tajomník služobného úradu

Generálny tajomník služobného úradu

Peter Kostolný zastáva funkciu generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR od 1. novembra 2023.

Je absolventom Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. Svoje odborné vzdelávanie v oblasti projektového riadenia a riadenia kvality vo verejnej správe si rozšíril prostredníctvom viacerých akreditovaných vzdelávacích kurzov.

V rokoch 2015 až 2020 zastával funkciu generálneho riaditeľa sekcie finančných programov na Úrade vlády SR.

Pôsobil ako konzultant a projektový manažér v poradenskej a konzultačnej spoločnosti so zameraním najmä na poradenstvo v oblasti čerpania prostriedkov z fondov EÚ.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk