Hlavné menu

Práca a zamestnanosť

Úlohou Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR je neustále modernizovať legislatívu v oblasti práce s cieľom zvyšovať zamestnanosť. V rámci snahy vytvoriť vyvážený pracovný trh pritom rovnako dbá na ochranu zamestnancov a na požiadavky zamestnávateľov.

Sekcia práce MPSVR SR nastavuje opatrenia orientované na zvyšovanie zamestnanosti, ktoré pomáhajú uchádzačom o zamestnanie, zamestnancom a zamestnávateľom. Dôležitou súčasťou jej práce je ochrana zamestnancov na pracovisku a potieranie nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.

Zvýšenie minimálnej mzdy

Od 1. januára 2020 sa opäť zvyšuje minimálna mzda a s ňou aj niektoré zvýhodnenia za prácu v neštandardnom čase.

Čítaj ďalej

Zverejňovanie platov v inzerátoch

Od 1. mája 2018 majú zamestnávatelia povinnosť pri zverejňovaní ponuky zamestnania uvádzať sumu základnej zložky mzdy.

Čítaj ďalej

Záruka pre mladých

Opatrenia na podporu zamestnávania mladých ľudí do 29 rokov v rámci iniciatívy Európskej komisie.

Čítaj ďalej

Národná stratégia zamestnanosti

MPSVR SR pripravilo Národnú stratégiu zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020.

Čítaj ďalej

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk