Hlavné menu

Minister

Minister

Minister Erik Tomáš začal svoju profesionálnu dráhu ako novinár. Pôsobil vo verejnoprávnej aj súkromnej mediálnej spoločnosti. Jeho práca v oblasti komunikácie a médií ho priviedla na pozíciu riaditeľa komunikačného oddelenia na Ministerstve vnútra SR a neskôr na Úrade vlády SR. Prepojil tak svoje komunikačné zručnosti a mediálne skúsenosti s prácou v štátnej správe.

Neskôr pôsobil ako štátny tajomník na Ministerstve školstva SR, kde sa podieľal na riadení a rozvoji rezortu školstva.

Od roku 2016 až po súčasnosť, teda dve volebné obdobia, zastával post poslanca Národnej rady SR. V tejto funkcii bol členom Výboru pre sociálne veci, kde svojou prácou a angažovanosťou aktívne prispieval k tvorbe sociálnej politiky. Presadil viacero zákonov v sociálnej oblasti na pomoc ľuďom.

V ministerskom kresle bude prioritne presadzovať opatrenia na pomoc seniorom, rodinám, pracujúcim, zdravotne znevýhodneným a ďalším zraniteľným skupinám.

Životopis ministra práce

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk