Hlavné menu

Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

Zákon o sociálnych službách upravuje zameranie sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi. V rámci služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života je možné poskytovať starostlivosť o dieťa:

Sociálna služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života sa poskytuje rodičovi dieťaťa, pričom spočíva v zabezpečení formalizovanej starostlivosti o dieťa v čase prípravy rodiča na povolanie štúdiom na strednej alebo na vysokej škole, prípravy na trh práce, výkonu zárobkovej činnosti alebo vykonávania aktivít spojených s jeho vstupom alebo návratom na trh práce.

Usmernenie pre zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa k zabezpečeniu poskytovania sociálnych služieb osobám prichádzajúcim z Ukrajiny - usmernenie , príloha - word , rtf

Všeobecné informácie o poskytovateľoch sociálnych služieb

V tejto kategórii sa nenachádzajú žiadne správy

Rodičia

Čítaj ďalej

Opatrovateľ detí

Čítaj ďalej

Zariadenia starostlivosti o deti

Čítaj ďalej

Otázky a odpovede

Čítaj ďalej

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk