Hlavné menu

Dotácia v rámci inflačnej pomoci

Usmernenie k poskytnutiu dotácie v rámci inflačnej pomoci v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb

  • Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa § 3j NV SR č. 131/2022 Z. z. v znení v znení NV SR č. 374/2022 Z. z. – "dotácia v rámci inflačnej pomoci" - ( vo formáte .docx , vo formáte .odt )
  • Príloha k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 3j NV SR č. 131/2022 Z. z. v znení v znení NV SR č. 374/2022 Z. z. – "dotácia v rámci inflačnej pomoci" ( vo formáte .xlsx , vo formáte .ods )
  • Pomocný register na vyplnenie prílohy k žiadosti o o poskytnutie dotácie podľa § 3j NV SR č. 131/2022 Z. z. v znení v znení NV SR č. 374/2022 Z. z. – "dotácia v rámci inflačnej pomoci" ( vo formáte .xlsx , vo formáte .ods )
  • Zúčtovanie poskytnutej dotácie podľa § 3j NV SR č. 131/2022 Z. z. v znení v znení NV SR č. 374/2022 Z. z. do 31. mája 2023 – "dotácia v rámci inflačnej pomoci" ( vo formáte .docx , vo formáte .odt )

Zoznamy schválených žiadostí budú pravidelne aktualizované a dopĺňané. V zoznamoch je možné vyhľadávanie cez funkciu CTRL+F.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk