Hlavné menu

Dotácia na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu

O dotáciu na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu môže v súlade s § 5 zákona o dotáciách požiadať:

  • obec alebo
  • ak je to odôvodnené, iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

Dotácia sa žiada na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny .

Žiadosť o poskytnutie dotácie

VZOR Žiadosti (.ODT)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk