Hlavné menu

24.05.2024

Minister práce ocenil 33 laureátov z rezortu za ich výnimočnú prácu

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš ocenil 33 laureátov rezortným vyznamenaním za ich mimoriadne zásluhy a spoločensky dôležitú prácu v oblasti sociálnej spravodlivosti. Ďakovné listy, bronzové, strieborné a zlaté medaile si z rúk ministra práce prevzali počas slávnostného galavečera, ktorý sa konal 24. mája 2024 v priestoroch historickej budovy Národnej rady Slovenskej republiky. Tradičné udeľovanie rezortných vyznamenaní vyzdvihuje spoločensky dôležitú prácu zamestnancov v oblasti sociálnej spravodlivosti a podieľanie sa na rozvoji sociálnej politiky.
 

Rezortné vyznamenania spolu s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Erikom Tomášom odovzdával aj štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš v štyroch kategóriách. Ďakovné listy a medaile slúžia ako prejav vďaky a ocenenia výnimočných činov, prínosu a výsledkov práce v oblasti zamestnanosti, bezpečnosti pri práci a aj sociálnych vecí a podpory rodiny.

„Jediným spôsobom ako vykonávať skvelú prácu je milovať to, čo robíte. Uvedomujem si, že sa stretávate s ľuďmi, ktorí vás žiadajú o riešenie svojich problémov. Obracajú sa na vás s náročnými požiadavkami. Preto chcem vás vyzvať a poprosiť zároveň, aby ste v každom prípade konali empaticky a ku všetkým pristupovali s úctou a ľudskosťou. Na rezorte práce nás pracuje spolu 18 600 kolegýň a kolegov. To čo nás všetkých spája, je naša obetavosť, oddanosť, láskavosť a snaha pomôcť druhým. Práca každého jedného z nás má zmysel a ja vám za to, ako k nej pristupujete, úprimne ďakujem,“ vyjadril poďakovanie minister práce Erik Tomáš.

Ocenení boli nielen zamestnanci ministerstva, ale aj pracovníci z ústredia práce, jednotlivých úradov práce, Sociálnej poisťovne ako aj z Inšpektoráty práce.

Okrem jednotlivcov si ocenenie v podobe zlatej medaily prevzal aj realizačný tím Jednotného výberu poistného zo Sociálnej poisťovne. Práve tento kolektív zastáva jednu z najdôležitejších funkcií v celom kolose Sociálnej poisťovne. Od jeho zavedenia pred 20 rokmi zabezpečujú oň dennú starostlivosť, implementujú legislatívne zmeny, prinášajú inovácie a dbajú o to, aby tisíce jeho užívateľov na celom Slovensku mohli vykonávať sociálne poistenie, čerpať dáta a zabezpečovať svoje pracovné úlohy.

Najpočetnejšiu kategóriu tvorili individuálne ocenenia pre zamestnancov, ktorí na rezorte odpracovali takmer celý svoj kariérny život. Rovnako tým, ktorí svojim mimoriadnym úsilím prispeli k rozvoju politík, ako aj k riešeniu zložitých životných situácií občanov. K takto oceneným patrí aj kolega, ktorý v oblasti služieb zamestnanosti okrem pozitívneho zviditeľňovania slovenských verejných služieb zamestnanosti medzi ostatnými členskými krajinami Európskeho spoločenstva je aj zástupcom Slovenskej republiky ako národný koordinátor siete Eures. Vyznamenanie si odniesla aj dlhoročná zamestnankyňa rezortu práce, ktorá počas svojej 30 ročnej praxe je dôležitou súčasťou na odbore pracovných vzťahov. V rámci pracovného práva je považovaná ako významná odborníčka v tejto oblasti. Všetkých 33 ocenených tento rok je dôkazom výnimočnej a zaslúženej práce zamestnancov rezortu. Toto prestížne ocenenie vyzdvihuje a oceňuje prácu v sociálnej oblasti a upozorňuje na jej rastúci význam v spoločnosti.

ZOZNAM OCENENÝCH

Zlatá medaila:

 • Viliam Michalovič (MPSVR)
 • Michal Oman (Sociálna poisťovňa - Bratislava)
 • Realizačný tím Jednotného výberu poistného (Sociálna poisťovňa): Lucia Haraštová, Tomáš Bobál, Helena Burdová, Renáta Sudovská, Viola Valková, Jozef Vrana

Strieborná medaila:

 • Eva Šuláková (MPSVR)
 • Andrea Ondračková (Sociálna poisťovňa)
 • Matúš Caban (ÚPSVaR)
 • Jana Kováčová (MPSVR)
 • František Brezovský (ÚPSVaR)

Bronzová medaila:

 • Pavol Lecký (Technická inšpekcia - Nitra)
 • Dana Jabůrková (MPSVR)
 • Mária Vysocká (Sociálna poisťovňa - Prešov)
 • Stanislav Berzák (Inšpektorát práce - Žilina)
 • Lenka Chrobáková (ÚPSVaR - Michalovce)
 • Peter Panoc (Sociálna poisťovňa - Košice)
 • Lýdia Jamrišková (Sociálna poisťovňa)
 • Andrej Kostanjevec (ÚPSVaR)

Ďakovné listy:

 • Darina Pappová (ÚPSVaR)
 • Kamila Vajdová (ÚPSVaR)
 • Jarmila Ballonová (ÚPSVaR - Nitra)
 • Zdenka Fedorová (ÚPSVaR - Dolný Kubín)
 • Anna Dinisová (ÚPSVaR - Bardejov)
 • Rastislav Uscký (ÚPSVaR)
 • Ján Šveda (ÚPSVaR - Vranov nad Topľou)
 • Martina Neckárová (Inšpektorát práce - Bratislava)
 • Silvia Lachovičová (Inšpektorát práce - Košice)
 • Andrea Cibulková (Sociálna poisťovňa - Galanta)
 • Ondrej Štyrák (Sociálna poisťovňa - Dolný Kubín)
 • Eva Veselá (MPSVR)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk