Hlavné menu

30.05.2024

Rekondičné pobyty pre seniorov s vyšším príspevkom sa tešia obrovskému záujmu

Takmer 14-tisíc seniorov využije v tomto roku dotáciu na podporu rekondičných aktivít. Ide o tzv. seniorské pobyty od ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (v zmysle zákona o dotáciách č. 544/2010 Z.z.). Po prvý raz v tomto roku prispeje štát na tieto rekondičné pobyty sumou 100 eur, a to vo vybraných kúpeľoch, či iných rekreačných zariadeniach po celom Slovensku. Registrované občianske združenia a odborové organizácie, ktoré dotáciu od rezortu práce prerozdeľujú rekreantom, spolu rozdajú poukazy v celkovej výške takmer 1,4 milióna eur.
 

Dotácia na tzv. seniorské pobyty je určená poberateľom dôchodkov (starobného, predčasného starobného, výsluhového), aby si aj takýmto spôsobom mohli zlepšiť svoju psychickú či fyzickú kondíciu, využiť terapie, či kúpeľnú liečbu, na ktorú nie je potrebné odporúčanie lekára. Štát im na konkrétny vybraný pobyt prispeje sumou 100 eur na osobu, ktorá sa odráta z jeho celkovej ceny. Spravidla ide o týždňové rekondičné pobyty s nastavenými procedúrami, celodennou stravou a ubytovaním. Tieto rekondičné pobyty prospievajú nielen zdraviu, ale seniorom prinášajú tiež sociálny a kultúrny zážitok.

Záujem o tieto pobyty je obrovský, pričom už dnes prevyšuje zákonom stanovený balík dotácií ministerstva práce na daný rozpočtový rok, ktorý sa oproti minulému roku zdvojnásobil a predstavuje takmer 1,4 milióna eur.

„Veľmi ma teší obrovský záujem o rekondičné pobyty so zvýšeným príspevkom 100 eur, ktorý sme presadili ešte v opozícii. Podarilo sa nám navýšiť sumu príspevku z 50 na 100 eur, a zároveň sme zdvojnásobili aj celkový objem peňazí, aby sa k týmto rekondičným pobytom dostal rovnaký počet seniorov, ako tomu bolo doteraz. Zvýšený príspevok výrazne zatraktívnil tieto pobyty a dnes dokážeme uspokojiť približne 14-tisíc seniorov. Mojím záväzkom do budúcna je, aby sme každý rok k celkovému objemu peňazí dokázali opäť niečo pridať, aby sa k týmto pobytom dostalo čo najviac seniorov. Mám predstavu, že by to malo byť o tých 700-tisíc eur viac, čo by znamenalo sumu 2,1 milióna eur už na budúci rok a dúfam, že sa nám naša ambícia podarí naplniť. Už dnes napríklad Jednota dôchodcov na Slovensku hlási o 100 percent viac záujemcov, ako dokáže poskytnúť rekreačných poukazov. S príspevkom 100 eur je zároveň rekondičný pobyt prijateľný aj pre seniorov s nižšími dôchodkami, keďže mu dokáže zaplatiť až tretinu jeho ceny,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš na tlačovej konferencii v Tatranskej Lomnici. Upozornil však, že nejde o klasické kúpeľné pobyty, ktoré sú hradené zo zdravotného poistenia na základe stanovenej diagnózy.

Program ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny funguje od roku 2011 a prvýkrát sa objem peňazí naň zdvojnásobil. Dotáciu na podporu rekondičných aktivít poskytuje ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny občianskym združeniam a odborovým organizáciám a združeniam, ktoré vedia zabezpečiť rekondičné pobyty pre najmenej 2 500 fyzických osôb s trvalým pobytom na území Slovenska. Konkrétne ide o Jednotu dôchodcov na Slovensku, Konfederáciu odborových zväzov (KOZ) a Odborový zväz potravinárov. Tie majú uzatvorené dohody s konkrétnymi zariadeniami na poskytovanie takto dotovaných pobytov pre seniorov. Na príspevok však nie je zákonný nárok.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk