Hlavné menu

05.06.2024

Vláda schválila predĺženie odvodovej úľavy pre zamestnávateľov v agrosektore

Vláda dnes schválila návrh na predĺženie odvodovej úľavy z poistného na sociálne poistenie pre určitých zamestnávateľov v poľnohospodárstve a akvakultúre. Predĺženie dočasnej výnimky pre vybraný okruh zamestnávateľov má platiť od 1. júla 2024 do konca tohto roka. Nadviaže tak na súčasnú platnosť nariadenia, ktoré vyprší 30. júna 2024. Cieľom je prispieť ku konkurencieschopnosti slovenských podnikov v týchto odvetviach na otvorenom európskom trhu.
 

Predĺžené obdobie tzv. odvodovej úľavy z platenia poistného na sociálne poistenie prinesie úspory v mzdových nákladoch pre zákonom stanovený okruh vybraných zamestnávateľov v poľnohospodárskom odvetví a odvetví akvakultúry vo výške takmer 18 miliónov eur. Vláda novelou zákona o sociálnom poistení (Z.č. 461/2003 Z. z.) nadväzuje na platnosť súčasného nariadenia, ktoré vyprší 30. júna 2024. Štátna pomoc bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore, čo zasa prispeje k udržaniu pracovných miest v tejto oblasti.

Podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erika Tomáša počet zamestnávateľov, ktorí budú žiadať o túto formu podpory, dosiahne približne 1 800. „Týmto spôsobom podporíme asi 24 500 pracovných miest v poľnohospodárstve a akvakultúre. Zároveň to prispeje ku konkurencieschopnosti týchto slovenských podnikov na otvorenom európskom trhu,“ uviedol minister práce .

Zásady uplatňovania odvodovej úľavy sa navrhujú zachovať rovnaké, ako sú ustanovené za obdobie do 30. júna 2024, vrátane výšky odvodovej úľavy, ktorá je mesačne najviac v sume 750 eur za každého zamestnanca, t. j. v sume minimálnej mzdy platnej v roku 2024. Naďalej sa bude podporovať vinohradníctvo, zeleninárstvo a ovocinárstvo, vrátane živočíšnej výroby, s cieľom ekonomickej stabilizácie, a tiež sa bude venovať pozornosť akvakultúre, aby sa zlepšila sebestačnosť týchto podnikov. Od 1. júla 2024 však odvodové úľavy nebudú platiť pre zamestnávateľov hlavných aktérov v oblasti výroby potravín a nápojov, v súlade s oznámením Európskej komisie.

Vládny návrh ešte musí schváliť Národná rada Slovenskej republiky na najbližšej schôdzi v júni s cieľom dosiahnuť účinnosť od 1. júla 2024.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk